Når du skal ud at ro

Når du skal ud at ro og HAR booket båd:

I skal betragte dette lidt som når man er hjemme i egen klub. Dette er ikke Tolo. Her er bådene på land hver dag og skal transporteres et lille stykke fra bådstativ og til vand, dvs. de skal løftes fra stativ til bådvogn og herfra igen fra bådvogn og til vand. Man kan IKKE køre bådvognen i vandet.
Bådene er tunge, så I skal være flere om det når I skal have en båd ud og ned på bådvognen
Husk at sætte bundprop i. Roret må IKKE sættes på førend båden er i vandet.

Vigtigt: Roklubbens unge træner hver dag om morgenen og om aftenen. I må derfor som hovedregel IKKE komme og sætte både i vandet FØR kl. 09.30 – måske 10.00 og I SKAL være hjemme og på land inden kl. 17.00 – der er trods alt 7 timer til rådighed. Møder I personer fra klubben, så husk at det er os som er gæster hos dem. De helt unge fra klubben kan ikke tage stilling til noget hvis I spørger dem. Her skal I altid tale med en af lederne, som altid er en lidt ældre person. Træningen på vandet er kun for de unge. Ingen af de ældre ror. 

Vi kan ro hver dag. I skal blot være opmærksom på, at hvis der er aktivitet i roklubben når I kommer, så hold jer lidt på afstand og tag et overblik. Ofte bruger de arealet foran klubben til at klargøre og rengøre deres både. Benyt ikke deres ponton hvis klubben selv har både på vej ud eller ind. Spørg pænt om status.

Mød op omklædt:
Når du skal ud at ro, skal du møde op omklædt til roning. Vi kan ikke klæde om i roklubben. Tilsvarende når vi kommer retur efter en dag på vandet, så kan man IKKE bade eller klæde om i klubben. Lige som i Tolo. Det må man gøre hjemme på hotellet. Det er et kompromis med klubben, da vi ellers ville genere deres aktiviteter. Men der er selvfølgelig toilet til rådighed.

Når du kommer til klubben:

For at komme ind på det lukkede område, skal der benyttes en elektronisk nøglebrik, som er placeret i en nøgleboks der sidder på muren på bygningen. Der er en 4-cifret kode som du får udleveret når du / eller I skal afsted til Sibenik.
Se foto: "Nøgleboks på muren til huset"

Den elektroniske nøgle åbner den store skydeport ind til klubbens P-plads

I går ind på området til bådstativet med de 4 både. På bådstativet er der også en nøgleboks. Til denne boks er der også en kode, som er den samme som til den første nøgleboks. Her befinder sig 3 nøgler. Se foto: "Nøgleboks på bådstativet"

Den røde nøgle er til den blå gitterport ved huset. Se foto: "Den blå gitterport".

Den blanke lidt mindre nøgle er til den blå jerndør ind til selve huset. For at åbne denne dør, skal man trække den kraftigt til sig, da døren er skæv og binder og er meget tung. Gør det samme når den skal låses- træk den til dig. Se foto: "Den blå jerndør ind til selve huset"

Når man kommer ind, vil man se der står 8 årer placeret her. Går man op ad trappen kommer man til en lille lidt smal gang hvor der lige til venstre er et lille toilet. Videre hen af gangen kommer der en dør med en rude. Den 3’die nøgle kan åbne denne. Dette rum er vort til alt vort tilbehør. Her finder man redningsveste, styrmandssæder, søkort, værktøjskasser mv.

Så er det blot at hente det som man skal bruge til sin tur.

NB: Vi skal selv sørge for toiletpapir og sæbe til det lille toilet – håndklæde er der ikke så meget af. Prøv at finde noget at bruge / hænge op i den periode som I er der. Der kommer vistnok en dame engang imellem og gør rent.

Bemærk, at der IKKE er langtursflag til rådighed. Det benytter vi af forskellige grunde ikke her i Sibenik. Vi forsøger indtil videre at integrere os lidt neutralt i lokalområdet. Til gengæld har vi en flot og fin "S R" dannebrogstander, som vi kan benytte på turene.

Når I så skal have en båd eller flere på vandet, så gør I følgende:

Udvælg jer den eller de både som I ønsker. Hvis I vælger en båd fra den side at bådstativet som vender ind mod hegnet, så er I nødsaget til at flytte bådstativet en lille smule ud for at få plads til bådvogn til at løfte båden ud på.
For at trække bådstativet lidt ud skal i benytte de reb som sidder på bådstativets nederste ramme til at trække i. Det hele vejer omkring 500 kg. Så please gør det rigtigt og forsigtigt for at skåne stativet.

Inden man forsøger at sætte båden på bådvognen, skal man huske at vippe bådholderen op, så båden bliver frigjort fra stativet. Bådholderen sidder midt i stativet og holder båden på plads. Brug evt. bådshagen til at frigøre armen.

Bådvognen bruges til at søsætte og optage båden og følgende vejledning benyttes:

  1. Båd placeres på bådvognen således at den hviler på remmen under det forreste skot. Husk at sætte bundpropper i og roret må IKKE sættes på førend båden er i vandet
  2. Båden transporteres hen til rampen, hvor bådvognen vendes, så agterenden kommer først ned. 
  3. Kør forsigtigt ned ad rampen og ned mod ponton. Pas på I ikke støder agterenden ned i pontonen. Det undgår man ved at trykke stævnen ned mod rampen.
  4. Kør bådvognen til en af siderne (højre fx) tæt på kanten af pontonen.
  5. Placer min. 1 person på hver sin side af båden ved styrmandsædet og 1 lidt stærk person i stævnen. Løft nu båden op og gå 2 skridt frem, dvs. hen mod enden af ponton, så I bliver fri af bådvognen, dernæst 1 skridt til siden og så videre hen mod enden af pontonen. Sæt bådens agterstævn på bådrullen.
  6. Herefter kan båden nu skubbes ud i vandet af personen i stævnen, husk at holde fast i fanglinen.
  7. Kør bådvogn tilbage til stativet.
  8. På bådstativet skal SIF ligge modsat de 3 andre både for at sikre evt. regnvand kan løbe ud via hullet til bundproppen, som sidder anderledes end i de 3 andre både.

Ved optagning følges vejledning i omvendt rækkefølge.

Bådvogn skal ALTID tilbage på plads når man er på vandet. Intet må efterlades på ponton. 
ALLE døre og porte skal lukkes og låses og nøgler skal tilbage i de respektive nøglebokse og kode neutraliseres… Tag ALDRIG nøglerne med.

Rigtig god tur

Bådene på bådstativet

Bådstativ og bådvogns plads

Træk her hvis I skal flytte bådstativ

Nøgleboks på muren til huset

Nøgleboks på bådstativet

Bådholderarm skal drejes fri

Den blå gitterport

Den blå jerndør ind til selve huset

Skydeporten ind til området

Se teknikken her - 5 personer

På vej ned ad rampen - Hold fast

Bådvogn placeres til højre

Klubben selv kan ha' stor aktivitet