Persondata politik

Politik for persondata i Sibenik-Rowing

Persondata er oplysninger, som kan henføres til eller identificere en person.

Sibenik-Rowings brug af persondata:

Vi indsamler og opbevarer kun persondata, som medlemmerne har udfyldt på indmeldelsesblanketten, og som Sibenik-Rowing betragter som samtykke om databehandling fra medlemmets side:

Fulde navn, adresse, postnr., by, e-mail, telefon, fødselsdag, køn, rettigheder, hvor langt den enkelte har roet, samt roklub i Danmark.

Hvad bruger vi oplysningerne til:

Opkrævning af kontingent.
Registrering af roture.
Bogføring.

Databehandler aftaler:

Vi har lavet databehandler aftale med Memberlink ApS, som har udarbejdet vores hjemmeside. 
Betalingsdelen med betalingsoverførsel fra egen bank til Sibenik-Rowing.
Vi udleverer ikke data til 3. person.

Vi offentliggør følgende:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.

Navn og roet kilometer offentliggøres på rokort.dk.

Vi gemmer følgende:

Vi gemmer oplysninger på rokort.dk.

Dato fra Online indmeldelser gemmes i medlemslisten på hjemmesiden.

Bogføringsbilag opbevares hos kassereren.

Regnskab og bogføring gemmes hos kassereren.

Kontingentopkrævninger foretages og gemmes på hjemmesiden.

Medlemmers rettigheder:

Hvert medlem har ret til: 
at blive oplyst om behandling af data, få indsigt i egne personoplysninger, berigtigelse, sletning efter udmeldelse, begrænsning af behandling, udlevering af data, indsigelse.

Under din profil i øverste højre hjørne, kan du under "Privatlivsindstillinger" downloade de data vi har gemt i et Excel regneark format.

Efter udmeldelse gemmes oplysninger indtil april året efter udmeldelse.

Klage kan ske til Datatilsynet.

 

Dataansvarlige: Svend Vexby - Formand

Download Persondata politik Sibenik-Rowing her!

Udarbejdet af bestyrelsen den 5.8.2023