Handelsbetingelser

Kontingent refunderes som udgangspunkt ikke.

Booking af både 2024
Prisen pr. inrigger (3 rosæder) er 3.000 kr. for 7 dage.

Betaling af depositum skal ske inden 8 dage efter modtagelse af faktura sendt til holdleder. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Reservation er først endelig gældende , når beløbet er modtaget. Restbeløbet skal normalt betales senest 2 måneder før reservering, men jf. ovenstående afvent venligst besked fra Sibenik-Rowing.

Annulering af bådreservation skal ske senest 4 uger før en tur. Lykkes det at leje bådene ud til andre refunderes hele beløbet.
Hvis både ikke kan udlejes refunderes beløbet minus administrationsgebyr på 1.000 kr. pr. inrigger.

Ved annulering af bådreservation senere end 4 uger før en tur, ingen refusion.