Priser og betingelser i sæson 2024

Booking af både i sæson 2024 er i gang.
Det er muligt at booke bådene i en uge - fra søndag kl. 10.00 til den følgende lørdag kl. 17.00. 
Prisen pr. inrigger (3 rosæder) er 3.000 kr. for 7 dage.

Vedr. reservation / booking af hotel og fly  - se venligst menupunktet "Praktisk info". Booking af hotel og fly er altid på eget ansvar.

Når reservation er bekræftet og hele betalingen er modtaget af Sibenik-Rowing skal Bådreservationskontrakten udfyldes og indsendes senest 4 uger før turstart. 
Klubben underskrift skal ligeledes udfyldes og indsendes senest 4 uger før turstart.

Betalingsbetingelser 2024

Prisen pr. inrigger (3 rosæder) er 3.000 kr. for 7 dage.
Ved booking betales et reservationsgebyr på 300 kr. pr. båd. 
Betaling af gebyr skal ske inden 8 dage efter modtagelse af faktura sendt til booker af bådene. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Reservation er først endelig gældende, når beløbet er modtaget.

Restbeløbet på 2.700 kr. pr. båd skal betales senest 2 måneder før startdato, faktura på restbeløbet fremsendes af Sibenik-Rowing. 

Annulering af bådreservation skal ske senest 4 uger før en tur. Lykkes det at leje bådene ud til andre refunderes hele beløbet.
Hvis både ikke kan udlejes refunderes beløbet minus administrationsgebyr på 1.000 kr. pr. inrigger.

Ved annulering af bådreservation senere end 4 uger før en tur, ingen refusion.