Betingelser knyttet til:

 Bådreservationskontrakt Sibenik-Rowing (SR)

Ansvar

Uddrag af DFfRs ”Reglement for benyttelse af DFfRs 2-åres langtursbåde”(tilrettet Sibenik-Rowing)
Den turansvarlige og øvrige roere på turen har ansvaret for båd og udstyr i låneperioden, og det forventes at alle behandler materiellet på bedst mulige måde, ligesom det forventes, at roerne gennemfører langturen på en for dansk roning værdig måde.

Hjemstavnsroklubben har over for SR ansvaret for, at de hold, for hvilket der reserveres inriggere, har tilstrækkelig erfaring med hensyn til ferielangtursroning.

Den turansvarlige og øvrige roere er ansvarlige for at langturen gennemføres efter DFfRs langtursreglement og SRs egne for udpegede områder gældende regler (pt. kan man ikke ro længere end til byen Skradim før naturparken) og eventuelt andre af myndighederne udpegede områder. Ligeledes skal Ro-kodeks som findes på SRs hjemmeside under bådene, overholdes.

Privat ansvarsforsikring (PAF)
Enhver langtursstyrmand, der indskrives som styrmand, skal bekræfte at have en privat ansvarsforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab, bed om dokumentation for forsikringen/certifikat og medbring dette på turen.

Farvandet
Holdet må selv søge oplysninger om farvandet omkring Sibenik, bl.a. på SRs hjemmeside, hvor man også kan finde relevante oplysninger i forbindelse med opholdet i Sibenik.

Holdet skal beregne tiden for turen således, at båden(e) kan være rettidigt hjemme  i SR, selvom dårligt vejr skulle have medført afbrydelse af turen.

Materiel
Bådene med alt udstyr skal afleveres i rengjort stand. Det enkelte hold hæfter i fællesskab for skader og mangler, der opstår i tidsrummet for bådens overtagelse til aflevering af samme, som følge af uagtsomhed, forkert behandling af materiellet eller overtrædelse af givne forskrifter og reglementer.

Man har disposition over båd fra søndag kl. 10.00 til lørdag kl. 17.00.

Evt. skift af turansvarlig
Ved ønske om skift af turansvarlig, sendes en mail til SR’s formand og cc. den nye turansvarlige, med navn og medlemsnummer på den nye turansvarlige. Samtidig erklæres, at den nye turansvarlige er indforstået med at overtage det økonomiske ansvar i forhold til bådlån. I tilfælde af annullering tilbagetales til ny turansvarlig.

Skift af turansvarlig er kun mulig indenfor medlemmer af samme klub.

Spørgsmål og alle henvendelser vedrørende turen kan rettes til SRs formand: Svend Vexby, svendvexby@rocketmail.com,

Hent og udskriv som PDF